Skip to content

Tuotteet

Olemme erikoistuneet aivo- ja muistiterveyden sekä mielen hyvinvoinnin sairastumisriskien seulontaan ja terveen ikääntymisen edistämiseen – koko elämänkaari huomioiden. Kehitämme, ylläpidämme ja toteutamme älyteknologiaa hyödyntäviä ohjelmistoratkaisuja. Ratkaisumme ottavat kattavasti huomioon ihmisten eri hyvinvoinnin alueet: mieli, liike, tyytyväisyys omaan elämään, aivojen kuormitus, ravinto ja sosiaalinen aktiivisuus. Luotamme sovellusten käyttäjien mahdollisuuteen ja haluun vaikuttaa omaan hyvinvointiin ohjauksen ja tuen avulla.

BitHabit – Kokeile 30 päivää

Tee ilmainen muistikartoitus

Helppo ja turvallinen käyttää. Seuraa kehittymistäsi kuukausittain.

BitHabit -Aidosti vaikuttava

Tieteellisesti validoitu BitHabit aktivointiohjelma. Kokeile 30 päivää, voit perua tilauksen milloin vain. Ota nyt ote omasta hyvinvoinnista.

Myseula Screening -seulontatyökalu

Voit seurata oman indeksin kehittymistä. Tee seula vaikka kuukauden välein ja voit seurata omaa kehitystä kokonaisvaltaisesti sekä neljän eri osa-alueen osalta (mieli, liike, tyytyväisyys omaan elämään ja sosiaaliset suhteet).

Tee pieniä tekoja BitHabit sovelluksen avulla

Bithabit sisältää terveellisten tottumusten muodostamiseen liittyviä pieniä tekoja ja mahdollistaa niiden valinnan ja seurannan. Käyttäjä saa muistutuksia valitsemistaan pienistä teoista ja niiden merkinnöistä.

Kokeile