Skip to content
05.07.2023

Miten voimme edelleen kehittää digitaalisia mielenterveyspalveluja

On ollut ilahduttavaa seurata, miten viime vuosina mielenterveyden terapiahoitoihin on pyritty löytämään vaihtoehtoisia, terapiaa täydentäviä digitaalisia hoitomuotoja. Yksi syy kehitykselle on varmasti ollut, että nykyinen sote-palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan lisääntyneiden mielenterveysongelmista johtuvien palveluiden kasvaviin tarpeisiin. Digitaalisten palvelujen kehityksessä on ollut hyvää se, että palvelut ovat mahdollistaneet omahoito-ohjelmia, tietoa mielen hyvinvoinnista, nettiterapioita, oirekyselyjä sekä apua vaikeisiin elämäntilanteisiin. Lisäksi sote ammattilaiset ovat saaneet työkaluja asiakkaiden mielenterveyden tukemiseen. Ihmiset voivat saada tukea nopeasti asuinpaikasta riippumatta ja palveluja on pystytty porrastamaan tehokkaammin. Suurelle osalle apua tarvitseville riittää nopeasti alkava lyhyt interventio, jos palvelujärjestelmä pystyy varhaiseen tunnistamiseen.

Edellä mainitut toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä. Tarvitsemme enemmän tietoa siitä, miten palveluilla ja digitaalisilla välineillä voidaan mitata, seurata ja parantaa asiakkaiden hyvinvointia ja siten ehkäistä mielenterveysongelmia. Palvelujen kehittämisen kautta saadut tiedot voivat tarjota hyödyllistä tieto myös osallistujille omasta hyvinvoinnista, mielenterveydestä ja terveellisistä elintavoista sekä vaikuttavuudesta. Voimme myös tukea terveellisten elintapojen ylläpitämistä ja edistämistä. Modernit digitaaliset seulontamenetelmät voivat auttaa tunnistamaan riittävän ajoissa ”korkeassa riskissä” olevia henkilöitä ja väestöryhmiä, ja ohjaamaan heitä ennaltaehkäisevään toimintaan ennen kuin heidän palvelun tarpeensa merkittävästi kasvaa. 

Toivoisin, että kaikki ne ihmiset, jotka haluavat tai ovat terapiahoitojen piirissä saisivat käyttöönsä ensisijaisesti terveellisiin elämäntapoihin kannustavia digitaalisia ohjelmia, jotka kannustaisivat arkipäiväisiin pieniin tekoihin hyvinvoinnin edistämiseksi. Ilman huolehtimista hyvinvoinnin peruspilareista: mieli, liike, ravinto, uni, tyytyväisyys omaan elämään ja sosiaalinen kanssakäyminen terapiahoitojen tulokset uhkaavat jäädä tavoitteista. Kaikille kansalaisille suunnatut palvelut ja niiden tulokset voivat myös tarjota monipuolista tietoa siitä, voidaanko edellä mainittujen kaltaisilla kokonaisvaltaisilla palveluilla ja sähköisellä tiedonkeruulla tukea tiedolla johtamista erityisesti mielenterveyden näkökulmasta.

29.5.2023 Petteri Sveins

Kirjoittaja on Wellpro Impact Solutions Oy:n toimitusjohtaja