Skip to content
24.11.2023

Kuinka seulomme aivoterveyden ja mielen hyvinvoinnin riskitekijöitä?

Petteri Sveins, CEO, 24.11.2023

Tunsin pakottavaa tarvetta kirjoittaa muutaman sanan meidän Myseula- screening metodista ja siitä miten se eroaa muista seulontamentelmistä. Edellä mainittu siitä syystä, että tämä kysymys esitetään minulle lähes aina, kun kerron uusista moderneista menetelmistä yhteistyötahoille tai asiakkaillemme.

Olennainen ero

Olennainen ero on, että Myseula Screening ei perustu terveysväittämiin, vaan henkilön omaan subjektiiviseen kokemukseen elintavoista. Myseula ei kerää terveystietoja, eikä se ole lääkinnällinen laite. Usein muut seulontamenetelmät perustuvat terveysmittauksiin, kuten verensokeriin, verenpaineeseen, painoindeksiin, sydämen sykkeeseen tai kolesteroliarvoihin.

”Myseula screening perustuu henkilön omaan subjektiiviseen kokemukseen elintavoista.”

Seulonnat voivat olla myös lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemiä. Meille ei kuitenkaan riitä se, että mittaamme vain sykettä, koska sen avulla ei voida tehdä päätelmiä esim. siitä miten yksinäiseksi ihminen kokee itsensä tai miten aktiivinen hän on sosiaalisesti. Edellä mainitut ovat kuitenkin erityisen tärkeitä osa-alueita ihmisen hyvinvoinnin osalta.

Mitä seulomme ja miksi

Myseula Screening kattaa neljä osa-aluetta: mieli, liike, minä ja muut. Nämä osa-alueet ovat tärkeitä kokonaisterveydelle, sillä ne liittyvät aivo- ja muistiterveyteen, kognitioon, psyykkiseen hyvinvointiin, palautumiseen, fyysiseen hyvinvointiin, tyytyväisyyteen omaan elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaaliseen aktiivisuuteen. Useat seulontamenetelmät keskittyvät usein vain yhteen tai muutamaan osa-alueeseen, tai ne voivat olla liian yleisiä tai epäspesifisiä.

Palautteen saat heti

Myseula Screening on helppo ja nopea täyttää verkossa ja siitä saa heti yksilöllisen kirjallisen palautteen. Palautteessa näkyy indeksi eri osa-alueista ja se toimii myös mini-interventiona, eli palaute voi kannustaa terveellisempiin elämäntapoihin. Muut seulontamenetelmät voivat olla vaikeita tai aikaa vieviä käyttää, tai niistä voi saada palautetta vasta viiveellä tai ei ollenkaan.

”Palaute toimii myös mini-interventiona.”

Muut seulontamenetelmät voivat myös olla passiivisia tai negatiivisia, ne voivat kertoa vain riskitekijöistä tai sairauksista, mutta eivät tarjoa ratkaisuja tai tukea. Seulonnan tuloksen perusteella voimme tarjota ihmisille myös työkalun, BitHabit sovelluksen, jonka avulla voidaan ylläpitää ja edistää hyvinvointia ja terveyttä.

Tilaan uutiskirjeen

Saat vinkkejä BitHabitin vaikutuksesta  ja pysyt ajantasalla hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tilaa nyt.