Skip to content

Tutustu hankkeisiimme

Wellpro on vireänä hanketoimijana mukana useissa kansanterveyteen ja kansainvälistymiseen liittyvissä hankkeissa missionaan edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Toimimme aktiivisesti terveyttä ja hyvinvointia edistävissä ekosysteemeissä. Wellpron kehittämillä tuotteilla on mahdollista vaikuttaa aivo- ja muistiterveyteen, mielenterveyteen, diabetekseen, sekä terveen ikääntymisen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen. Seulonta- ja aktivointimenetelmillä voidaan tuottaa dataa vaikuttavuuden mittaamiseen ja seurantaan.

Mielen hyvinvoinnin väestötasoinen vaikuttavuus tutkimus hyvinvointialueella.UEF:in CI-tutkimusryhmä (Computational Intelligence) AI-yksikkö ja Wellpro kehittävät yhteistyössä tekoälyavustajan tehostamaan Myseulan ja BitHabitin käyttöä.

Lisätietoa: https://healthhubfinland.eu/could-an-ai-based-virtual-assistant-help-us-adopt-a-healthier-lifestyle-collaboration-between-wellpro-impact-solutions-and-healthhub-finland-to-transform-our-daily-routines/


Kohderyhmän tavoittamisen vuoksi toteutettiin tammi-toukokuu 2023 aikana pilottikokeilu, jossa mukaan kutsuttiin Mieliteko-ohjelman kanavien kautta kaikki pohjoissavolaiset 18-64-vuotiaat henkilöt tekemään asiantuntijapalvelukokonaisuuteen  ja Myseula-sovellukseen liittyvää mielen hyvinvoinnin arviointia sekä käyttämään neljän (4) viikon ajan Pienet teot -mobiilisovellusta.

Lisätiedot: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/oman-hyvinvoinnin-mittaaminen-ja-edistaminen-kiinnostaa-pohjois-savossa


Hankekonsortio rakentaa Sitran reilun datatalouden periaatteita noudattavan ja tulosperusteisen ekosysteemiarkkitehtuurin muistiterveyden edistämiseen ja muistisairauksien ennaltaehkäisyyn.


Kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa Wellpron tuotekehitystä ja kiihdyttää sen kansainvälistä kasvua. Tuotekehityksen tavoitteena on kuluttajan muistiterveyden aktivointiohjelman kehittäminen, data-analytiikkaan panostaminen sekä tekoälyn hyödyntäminen automaattisten toimenpidesuositusten generoimiseksi.


e-FINGERS-projekti perustuu Itä-Suomen yliopiston (UEF) tutkimusryhmän kehittämään innovatiiviseen FINGER-multimodaaliseen dementian ehkäisymalliin, joka on testattu maailmanlaajuisesti World-Wide FINGERS-verkostossa.

 

Hankkeella on kolme tieteellistä päätavoitetta: (1) Sairausmallien ja dementiariskin ennustamisen parantaminen; (2) Innovatiivisten kliinisten tutkimusten suunnittelun helpottaminen; ja (3) ikääntyvän väestön aivojen terveyden tukeminen. Teollisuuden yhteistyö on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa (1) sairausmalliemme, ennustealgoritmiemme, interventio- ja/tai toimintamalliemme innovatiivinen tieteellinen kehittäminen ja (2) todellisten näyttöön perustuvien työkalujen ja ratkaisujen kehittäminen aivojen terveyden edistämiseen ja dementian ehkäisyyn kansainvälisessä mittakaavassa.


Tempo-projektin päätavoitteena oli kansainvälistymisen käynnistäminen. Sen aikana suunniteltiin kansainvälistymistä, kehitettiin MVP-versio digitaalisesta palvelupolusta kv-markkinan tarpeisiin, validoitiin markkinaa, suunniteltiin rahoitusta sekä varmistettiin oman IPR:n suojausta.