Skip to content
08.06.2023

Mieliteko- ohjelman pilotti/ mielen hyvinvointi

Kohderyhmän tavoittamisen vuoksi toteutettiin tammi-toukokuu 2023 aikana pilottikokeilu, jossa mukaan kutsuttiin Mieliteko-ohjelman kanavien kautta kaikki pohjoissavolaiset 18-64-vuotiaat henkilöt tekemään asiantuntijapalvelukokonaisuuteen  ja Myseula-sovellukseen liittyvää mielen hyvinvoinnin arviointia sekä käyttämään neljän (4) viikon ajan Pienet teot -mobiilisovellusta.

Lisätiedot: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/oman-hyvinvoinnin-mittaaminen-ja-edistaminen-kiinnostaa-pohjois-savossa