Skip to content
09.06.2023

Mitä tarkoittaa Myseula-indeksi?

Myseulan eri osa-alueiden (mieli, liike, minä, muut) indeksiluvut muodostuvat eri kysymyksiin annettujen pisteiden keskiarvoista tai painotetuista keski-arvoista. Sama kysymys voi olla osana muodostamassa useamman eri mittarin pistearvoa. Kokonaishyvinvointia kuvaava Myseula-indeksi huomioi samaan tapaan kaikkiin elämäntapojen osa-alueisiin liittyvien kysymysten pistemäärät.