Skip to content

Data

Wellpro noudattaa toiminnassaan Sitran reilun datatalouden periaatteita (https://www.sitra.fi/julkaisut/reilun-datatalouden-saantokirja/). Toiminnassamme tietoturva ja yksityisyys ovat etusijalla, suojelemme henkilötietoja ja muuta mahdollisesti kerättyä sensitiivistä tietoa.

Wellpron sovellukset on kehitetty seulomaan kansalaisen elintapojen vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen ilman terveystietojen keräämistä ja terveysväittämiä sekä aktivoimaan pienten tekojen avulla terveellisempää elämäntyyliä.

Wellpron tuottama data on tarkoitettu yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Dataa voidaan käyttää yleistä etua koskevaa tarkoitusta varten, jos sillä on merkitystä yhteiskunnallisen kehityksen kannalta. Dataa käsitellään anonymisoidussa ja/tai pseudonymisoidussa muodossa. Ratkaisumme antavat esimerkiksi tutkijoille ja julkisille yhteisöille mahdollisuuden kohtuuhintaiseen sekä lailliseen data-aineiston käyttöön. Datan avulla voidaan kehittää ratkaisuja, joiden avulla ratkaistaan yhä suurenevia terveysongelmia (aivo- ja muistiterveys, mielenterveys, diabetes), jotka kuormittavat kansalaisia ja yhteiskuntaa. Wellpron ratkaisut ovat mukana Sitran rahoittamassa hankkeessa, jossa suunnitellaan Muistiterveyden datalähtöinen ja tulosperusteinen vaikuttavuusmalli. Suomalainen teknologia on globaalisti edelläkävijä turvallisessa datan käytössä ja Wellpro on mukana kehittämässä turvallisia menetelmiä datan hallintaan.


Lisätietoja reilun datatalouden periaatteistamme voit kysyä info@wellpro.fi