Blogi

Painaako deadline päälle?

20.10.2022 | Kirjoittaja: Juho Strömmer

On helppoa tunnistaa tilanne, missä deadlinet painavat päälle, keskittyminen ja päätöksenteko tuntuu vaikealta, työnteko ei kiinnosta, pinna on kireällä ja hartiat jumissa. Väsymys painaa, mutta uni ei tunnu tulevan. Tällaisessa tilanteessa liikkeelle lähteminen voi tuntua arkisesti epäloogiselta. Kasautuneen paineen alla meillä on taipumus alkaa karsimaan asioita, joita olisi hyvä lisätä. Liikkeen ja levon tasapaino on terveen elämän ja myös oppimisen ja joustavan mielen perusta. Maailmanlaajuisesti joka neljäs aikuinen ei ole fyysisesti riittävän aktiivinen ja nuorista jopa 80 % arvioidaan olevan fyysisesti liian passiivisia (WHO, 2020). Istuen vietetyn ajan määrä kasvaa ja myös korkeakouluopiskelu ja työelämä edellyttää paljon istumista. Nykyiseen neurotieteen […]

Lue lisää →

Myseula – Hyvinvoinnin indikaattori

05.10.2022 | Kirjoittaja: Juha Tenhunen

Myseula-indeksin avulla luodaan terveellisempää elämäntapaa. Terveydenhuoltoon tehdyt  investoinnit ja resurssit on suunnattu suurelta osin sairauksien hoitoon. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat vuositasolla noin 8 mrd euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset julkisella sektorilla olivat vuonna 2020 yli 20 mrd euroa(lähde STAT). Voiko yksilö vaikuttaa terveysmenojen suuruuteen? Diabeteksen lisäksi liikalihavuuden, sydänsairauksien, tulehduksellisten suolistosairauksien, kroonisten munuaissairauksien ja niveltulehdusten  esiintyvyys kasvaa eksponentiaalisesti. Korona pandemian aikana esiin ovat nousseet mielenterveyteen liittyvät sairaudet, Kelan tilastojen mukaan suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja liittyy mielenterveyteen. Onko mielenterveydellä ja tulehduksisilla sairauksilla syy-yhteys? Liittyvätkö nämä elämäntapoihimme? Pitäisikö yksilön mitata omaa elämäntapaansa, sen kuormittavuutta omaan hyvinvointiin. Paljon kysymyksiä. Hyvin yksinkertaisilla mittareilla voimme seurata omaa elämän […]

Lue lisää →

Muistisairaus diagnosoidaan myöhässä

29.8.2022 | Kirjoittaja: Juho Strömmer

Väestönkasvun ja keskimääräisen eliniän kasvun myötä muistisairauksia sairastavien määräkolmikertaistuu koko maailman väestössä kolmessa vuosikymmenessä. Arvion mukaanvuoteen 2050 mennessä maailmassa on noin 152 miljoonaa dementiaa sairastavaa ihmistä.Muistisairauksien esiintyvyys koko väestössä on noin 1 %. Esiintyvyys kasvaa noin 50ikävuoden jälkeen kiihtyvästi siten, että 80-vuotiaista noin yksi kymmenestä ja 90 vuotiaistanoin yksi viidestä sairastuu sairastaa dementiaa. Länsimaissa noin 15-20 % väestöstä on yli65-vuotiaita ja ikäryhmän suhteellinen osuus väestöstä näyttää kasvavan. Suomen väestönikäjakauma on tässä suhteessa maailman kärkipäässä – melkein joka neljäs suomalainen onyli 65-vuotias.Laajalti väestöön vaikuttavan tiedon levittäminen ja elämäntapoihin vaikuttaminen onoleellisen tärkeää muistisairauksien ennaltaehkäisemisen sekä riittävän varhaisentunnistamisen näkökulmasta. On arvioitu, että suuri […]

Lue lisää →

Kukaan meistä ei pärjää yksin

03.8.2022 | Kirjoittaja: Petteri Sveins

Oheinen otsikko pätee niin yksityiselämässä, kuin yritysmaailmassa. Menestyminen edellyttää yhteistyötä, verkostoja ja avoimuutta. Tietoa siitä, mistä luotettavaa tietoa on saatavissa ja keneltä. Globaalissa toimintaympäristössä tietoa on niin paljon saatavilla, että kukaan ei pysty sitä yksin hallitsemaan. Tarvitaan huolella valittuja luotettavia yhteistyötahoja, jotka täydentävät omalla osaamisellaan ydintiimin vahvuuksia. Erityisen tärkeää yhteistyötahojen löytyminen on startupeille, jotta heti alkuvaiheessa päästään lisäarvoa tuottavien tahojen kanssa oikeaan suuntaan. Liian usein puhuttaessa yhteistyöstä, yhteistyö jää vain sanaksi, koska siihen ei useinkaan osata budjetoida resursseja. Yhteistyö vie paljon aikaa! Aika on resurssia, vaikka raha ei liiku! Meillä Wellprossa olemme budjetoineet tietoisesti paljon yhteistyöhön. Oman osaamisen ja verkostojen […]

Lue lisää →

TIEDOTE 5.7.2022

05.7.2022 | Kirjoittaja: Petteri Sveins

Tiesitkö että 20 vuoden aikana on tehty 500 kpl lääkekehitysprojektia muistisairauden parantamiseksi. Lääkettä ei ole löytynyt. Kansainvälisen WW-FINGERS hankkeen mukaan ainoa keino ehkäistä muistisairauksia on interventio. Kotimainen Wellpro on kehittänyt älyteknologiaan perustuvan ratkaisun, jolle on haettu kansainvälinen patentti.

Lue lisää →