🇬🇧

Wellpro

Tulevaisuuden teknologiatalo
ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tukena

Tee muistikartoitus 

Patent pending: PCT/FI2022/050310

Myseula-seulontamenetelmä ja BitHabit-aktivointiohjelma ovat nyt kaikkien saatavilla

Wellpro on erikoistunut aivo- ja muistiterveyden sairastumisriskien seulontaan sekä terveen ikääntymisen edistämiseen pienten tekojen avulla. Lisätiedot ja tilaus

Erikoisalaamme ovat aivo-ja muistiterveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen liittyvien älyteknologiaa hyödyntävien ohjelmistoratkaisujen kehittäminen, ylläpito sekä toteutus.

Wellpro on lisäksi kehittänyt Itä-Suomen yliopiston kanssa  helppokäyttöisen, nopean ja kustannustehokkaan mielen hyvinvointiin liittyvän seulontamenetelmän. Menetelmän avulla osallistujat saavat tietoa omasta mielen hyvinvoinnin tilasta sekä ohjausta mielenterveyden edistämiseen pienten arkipäiväisten tekojen avulla. 

Wellpron tuotteet ovat kaikilla päätelaitteilla mobiilisti toimivia helppokäyttöisiä sovelluksia.

Wellpron tavoitteena on elintapasairauksien ehkäiseminen ja hyvinvointia edistävien elintapojen ylläpito. Luotamme sovellusten käyttäjien mahdollisuuteen ja haluun vaikuttaa omaan hyvinvointiin ohjauksen ja tuen avulla.

Sovelluksilla tuotettavilla palveluilla voidaan kerätä dataa, analysoida kerättyä dataa ja tuottaa dataa hyvinvoinnin sekä terveyden edistämiseksi.

Tuotamme myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointipalvelujen data-analytiikkaa ja vaikuttavuuden arviointia.

Asiakkaamme voivat käyttää dataa päätöksenteon tueksi ja terveyttä edistävien palvelujen kehittämiseksi. Asiakkaitamme ovat hyvinvointialueet, kaupungit, kunnat, valtiot ja yritykset sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä vastaavat yhteiskunnalliset toimijat. Myös kuluttajat voivat käyttää Myseula-palvelua oman tilanteensa seuraamiseen ja terveiden elintapojen edistämiseen. 

Bithabit on verkkosovellus, joka sisältää terveellisten tottumusten muodostamiseen liittyviä pieniä tekoja ja mahdollistaa niiden valinnan ja seurannan sovelluksessa. Sovellus lähettää käyttäjälle muistutuksia Käyttäjän valitsemista pienistä teoista ja niiden merkinnöistä. Bithabit on kehitetty kansallisen Stopdia-hankkeen aikana THL:n ja Itä-Suomen yliopiston toimesta. Wellpro on edelleen kehittänyt sovellusta, Bithabittiin on lisätty aivojen kuormitukseen ja muistiin liittyvä osio.

Moderni teknologia
Helppokäyttöisyys
Data-analyysi

Moderni teknologia

Tuotteiden tekninen toteutus perustuu uusimpaan saatavilla olevaan teknologiaan.

Tuotteiden asiantuntijuutta vaativat sisällöt perustuvat suomalaiseen ja kansainväliseen huippututkimukseen.

Helppokäyttöisyys

Wellpron tuotteet ovat helppokäyttöisiä, helppokäyttöisyys on ensiarvoisen tärkeä arvo tuotteiden kehittämisessä.

Tuotteiden tavoite on saada aikaan vaikuttavuutta, joka auttaa loppukäyttäjää edistämään omaa hyvinvointia ja terveyttä.

Data-analyysi

Wellpro tuottaa dataa ja data-analyysia, jota voidaan tarvittaessa käyttää päätöksenteon tukena ja terveyttä edistävien palvelujen kehittämisessä.

Yhteistyökumppanit

Wellpron tiimi

Joni Borgström

CTO, data ja analysointi
joni.borgstrom@wellpro.fi
+358 40 911 2012

Borgström on tietojohtamisen ja data-analytiikan expertti. Hänellä on kokemusta bisnesenkelinä toimimisesta sekä vahvaa asiantuntemusta startupeista.

Juha Tenhunen

COO, liiketoiminta ja kyberturvallisuus
juha.tenhunen@wellpro.fi
+358 50 5345075

Tenhusta voi kutsua etäpalvelujen kehittämisen urauurtajaksi. Häneltä löytyy alustatalouden, sos- ja terveydenhuollon vahva osaaminen sekä asiantuntemus turvalliseen digitaaliseen muotoiluun ja kehittämiseen.

 

Petteri Sveins

CEO, Toimitusjohtaja, johto ja operaatiot
petteri.sveins@wellpro.fi
+358 50 9134773

Sveins on toiminut muun muassa Amerikan kehityspankin sekä YK:n ja ministeriöiden asiantuntijana kansainvälisissä tehtävissä. Hänet on palkittu valtion palkinnolla, Terve-Sos- kunniakirjalla sekä valittu Vuoden Sosiaalityöntekijäksi.

Juho Strömmer

CSO, Psykologi, PsT, tutkimus ja kehitys
juho.strommer@wellpro.fi
+358 44 287 1873

Psykologian tohtori Strömmer työskentelee työterveyspsykologina. Häneltä löytyy kokemusta vierailevana tutkijana Cambridgen yliopistosta (Cambridge center of Ageing and neuroscience).

Ota yhteyttä